Angst+Pfister AG
Thurgauerstr. 66
CH-8052 Zürich

 

Management Development-programma

Het op zich nemen van een leidende functie en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheid voor medewerkers betekent dat men in het vak en op persoonlijk gebied steeds tegen de huidige uitdagingen is opgewassen.

De ontwikkeling van onze leidinggevenden omvat interne en externe trainingen en doorlopende scholingen in het vak, alsmede coachings en begeleidende maatregelen voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Wij maken onze medewerkers vertrouwd met hedendaagse leidinggevingsthema’s en -processen, opdat zij de juiste instrumenten bezitten om de alledaagse leiding onder de knie te krijgen en uitgerust zijn voor de toekomst.

Projectmanagementtrainingen verlenen inzicht in de basis en de projectmanagementcultuur bij Angst+Pfister, en bieden de deelnemers een inleiding in de bij Angst+Pfister gehanteerde initiatieven op basis van de principes van het PMI (Project Management Institute). Hierbij worden interactieve workshopoefeningen gebruikt om de basis van de projectopbouw en de planning te trainen.