Angst+Pfister AG
Thurgauerstr. 66
CH-8052 Zürich

 

Gegevensbeveiliging

26 november 2007 - Angst+Pfister staat bekend als aanbieder van producten en diensten van de hoogste kwaliteit en om haar uitstekende klantenservice. Deze reputatie willen wij ook via onze internetactiviteiten naleven, waarbij wij er alles aan doen om uw privacy te beschermen.

Alle gegevens die wij van u krijgen, gebruiken wij alleen om een nog beter gebruik van ons internetplatform mogelijk te maken. Alleen personeel van Angst+Pfister heeft toegang tot deze informatie, en dit alleen indien dit uit hoofde van de betreffende functie nodig is. Wij verzoeken u, de volgende informatie over gegevensbescherming zorgvuldig door te lezen.

Registreren persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) maken het ons mogelijk contact met u op te nemen. Deze gegevens stellen u bovendien in staat, gedeelten van onze website te gebruiken voor de toegang waarvoor wettelijke voorschriften gelden.

Bovendien kunnen we u aan de hand van uw persoonlijke gegevens gericht informatie aanbieden die op uw specifieke wensen en interesses is afgestemd.

Wij houden de reacties van gebruikers van onze website bij om de inhoud, structuur en vormgeving van onze website voortdurend verder te verbeteren.

Tenslotte maken uw persoonlijke gegevens het ons mogelijk, u met onze "Nieuwsbrief", waarop u zich kosteloos kunt abonneren, over belangrijke veranderingen die onze website en ons on-line aanbod betreffen, te informeren. Indien u geen interesse meer heeft in de "Nieuwsbrief", kunt u het abonnement onder "Nieuwsbrief" te allen tijde opzeggen.

Doorgifte van informatie aan derden
Angst+Pfister garandeert dat uw persoonlijke gegevens noch door verkoop of uitwisseling, noch door uitlenen of op een andere manier voor derden toegankelijk gemaakt worden.

Angst+Pfister geeft alleen klantgegevens aan derden door indien dit vereist is om aan wettelijke voorschriften te voldoen, om de bepalingen van een van onze gebruikersovereenkomsten uit te voeren of toe te passen, of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Angst+Pfister, van onze gebruikers of van derden te beschermen.

Angst+Pfister verzamelt bepaalde gegevens die ons kunnen vertellen hoe het internetplatform door de bezoekers wordt gebruikt – bijvoorbeeld om te achterhalen, welke delen van de website het meest door de bezoekers worden bekeken. Angst+Pfister kan algemene statistische gegevens over de bezoekers van de website en hun informatie- en bestelgedrag of dergelijke uit de website verkregen informatie aan derden doorgeven die vertrouwen verdienen. Strikt daarvan uitgesloten zijn echter gegevens aan de hand waarvan specifieke personen kunnen worden getraceerd. Persoonlijke gegevens zoals naam en e-mailadres worden niet voor de statistische evaluaties gebruikt.

Bescherming van persoonlijke gegevens
Alle door Angst+Pfister verzamelde persoonlijke gegevens worden door de consequente toepassing van de nieuwste veiligheidstechnieken tegen onbevoegde toegang beschermd.

Actualiseren of veranderen van uw persoonlijke gegevens
U kunt uw persoonlijke gegevens te allen tijde op de website actualiseren of wijzigen. Hiervoor moet u eerst inloggen en dan uw klantgegevens bewerken. Neem met verdere vragen die het wijzigen of actualiseren van uw account betreffen, contact op met: Kontakte.

Abonnement "Nieuwsbrief" aanvragen of opzeggen
Op de website van Angst+Pfister kunt u een kosteloos abonnement op de "Nieuwsbrief" nemen. Deze wordt u per e-mail toegestuurd en informeert u over belangrijke veranderingen op de website of over aanpassingen in het aanbod van Angst+Pfister. Als u de "Nieuwsbrief" niet meer wilt ontvangen, kunt u uw abonnement elk gewenst moment onder "Nieuwsbrief" opzeggen.

Samenvatting
Angst+Pfister spant zich tot het uiterste in uw privacy te waarborgen. Alle op de website verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om een eenvoudig en efficiënt gebruik van het internetplatform mogelijk te maken. Alleen het op basis van zijn functie bevoegde personeel van Angst+Pfister heeft toegang tot deze gegevens. Angst+Pfister maakt uw persoonlijke gegevens niet toegankelijk voor derden. U ontvangt de "Nieuwsbrief" alleen indien u zich onder "Nieuwsbrief" uitdrukkelijk voor een kosteloos abonnement opgeeft. Dit abonnement kunt u te allen tijde opzeggen. Al uw persoonlijke gegevens kunt u onder "Mijn persoonlijke gegevens" te allen tijde controleren of veranderen.

Uw toestemming
Door het gebruik van de website van Angst+Pfister gaat u ermee akkoord dat wij zoals hierboven beschreven gegevens verzamelen en gebruiken. Indien wij ons beleid inzake gegevensbescherming wijzigen, zullen wij de veranderingen op deze site publiceren, zodat u altijd weet, welke gegevens wij registreren, hoe wij ze gebruiken en onder welke voorwaarden wij ze doorgeven.