Angst+Pfister AG
Thurgauerstr. 66
CH-8052 Zurych

 

Dokumenty certyfikatów jakości


Dokumenty* Norma Opis
Certyfikat zgodności producenta 2.1 EN 10204-2.1 Certyfikat dostawy zgodnie ze specyfikacją zamówienia
Certyfikat zgodności producenta 2.2 EN 10204-2.2 Certyfikat dostawy z udziałem działu kontroli jakości producenta
Certyfikat zgodności producenta 3.1 EN 10204-3.1 Certyfikat zgodności ze specyfikacją zamówienia z uwzględnieniem wyników konkretnych testów
Certyfikat zgodności producenta 3.2 EN 10204-3.2 Bardziej rygorystyczny certyfikat zgodności ze specyfikacją zamówienia z uwzględnieniem wyników konkretnych testów
Deklaracja zgodności EN ISO/IEC 17050 Certyfikat potwierdzający, że konkretne cechy wyrobu lub wersji spełniają uznane normy
Wpis do bazy IMDS VDA 231-106 Wpis do bazy IMDS (International Material Data System) oraz na listę GADSL (Global Automotive Declarable Substance List)
Raport z testów we wstępnej fazy produkcji zgodnie z wymogami klienta Raport z testów we wstępnej fazy produkcji zgodnie z wymogami klienta
Raport z testów we wstępnej fazy produkcji zgodnie z PPAP na poziomie 3 ISO/TS 16949,
VDA Tom 2, QS 9000
Specjalny raport z testów we wstępnej fazy produkcji zgodnie z wymogami klienta (przemysł samochodowy), np. analiza FMEA projektu plan kontroli, produkt próbny

Procedura testów

  Procedura testów zgodnie z wymogami klienta
* Cena odpowiednia do wymogów