Angst+Pfister AG
Thurgauerstr. 66
CH-8052 Zurych

 

Wiemy o tym, że nasi pracownicy są naszym najbardziej wartościowym kapitałem. Formuła akademii Angst+Pfister została opracowana z myślą o ustrukturyzowanym wsparciu oraz ciągłej edukacji naszych pracowników. Koncentracja na potrzebach klientów, transfer wiedzy i ciągłe doskonalenie siebie w pracy i poza pracą to trzy kolumny, które stanowią podstawę działalności akademii Angst+Pfister:

  • Pierwszą kolumnę tworzy program wdrażania pracowników.
  • Drugą kolumnę stanowi organizowanie szkoleń przeznaczonych dla grup docelowych z działów produkcji i sprzedaży.
  • Celem trzeciej kolumny jest dbanie o rozwój kadry zarządzającej.

Akademia Angst+Pfister jest otwarta dla wszystkich pracowników.