Angst+Pfister AG
Thurgauerstr. 66
CH-8052 Zurych

 
body

Dopasowane do potrzeb szkolenia sprzedażowe zapewniają przegląd kanałów sprzedaży i marketingu Angst+Pfister, rzucają światło na zarządzanie cyklami sprzedaży i przekazują informacje o technikach sprzedaży. Szkolenie zostało przemyślane i zaprojektowane w taki sposób, że jest wysoce interaktywne. Najważniejsza jest analiza przykładów w niewielkich grupach i scenki z podziałem na role. Moduły szkolenia są realizowane przede wszystkim w języku angielskim, ale w razie potrzeby również po niemiecku, francusku i włosku.

Coaching zorientowany na usługi stanowi dla pracowników wsparcie w przypadku nowych wyzwań i ułatwia dopasowanie naszych wewnętrznych usług do oczekiwań klientów. Sesje szkoleniowe stanowią połączenie zagadnień teoretycznych z narzędziami testowanymi w praktyce. Uczestniczy ćwiczą korzystanie z tych narzędzi w grupach i stosują je codziennie. W celu reagowania na potrzeby poszczególnych osób w miejscu pracy można korzystać ze wsparcia personelu, a dodatkowo realizowane są regularne sesje coachingowe. Dzięki nim pracownicy mogą rozwijać własne rozwiązania. Takie sesje umożliwiają również stosowanie indywidualnego podejścia do każdego pracownika.

Szkolenie na temat propozycji wartości stanowi źródło informacji na temat gamy usług oferowanych przez grupę Angst+Pfister. Podczas kontaktów z klientami pracownicy poznają wartość dodaną, którą Angst+Pfister oferuje klientom. Zagadnienie wartości dodanej jest następnie omawiane i konsolidowane podczas sesji szkoleniowych oraz w formie scenek z podziałem na role, które są oparte na sytuacjach z codziennej pracy.

Szkolenia produktowe i sprzedażowe są dla uczestników niezbędne, ponieważ podczas takich sesji pracownicy zdobywają istotną wiedzę na temat produktów i rynku, poznają najnowsze doniesienia na temat klientów lokalnych i globalnych, a także historie sukcesu z innych krajów. Szkolenia takie są realizowane w formie elektronicznej i w formie sesji na żywo.

W celu zapewnienia bezproblemowego i wydajnego realizowania podczas codziennej działalności oferta naszych szkoleń obejmuje również sesje dotyczące procesów.