Angst+Pfister AG
Thurgauerstr. 66
CH-8052 Zurych

 
body
Program rozwoju kadry kierowniczej

Osoba, która pracuje na stanowisku kierowniczym i poważnie traktuje związane z tym obowiązki w odniesieniu do personelu, to pracownik, który potrafi pomyślnie pokonać wszystkie trudności, z jakimi borykają się kierownicy, na gruncie zawodowym i osobistym.
Rozwój naszej kadry kierowniczej obejmuje specjalistyczne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, programy edukacyjne, a także sesje coachingowe i dodatkowe metody rozwoju osobistego. Dbamy o to, aby nasi pracownicy poznawali najnowsze trendy i procesy zarządzania, dzięki czemu mamy pewność, że posiadają właściwe narzędzia do realizacji codziennych zadań teraz i w przyszłości.

Szkolenia z zakresu zarządzania projektami umożliwiają analizę podstawowych zasad i kultury zarządzania projektami w Angst+Pfister, a dodatkowo wprowadzają uczestników w oparte na pracach organizacji PMI (Project Management Institute) metodologie stosowane w Angst+Pfister. W tym kontekście wykorzystujemy zajęcia warsztatowe w celu przekazania uczestnikom podstawowych zasad rozwijania i planowania projektów.