Angst+Pfister AG
Thurgauerstr. 66
CH-8052 Zurych

 
Vom Engineering in die Produktion

W ciągu wielu lat firma Angst+Pfister zbudowała kompleksowy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy zgromadzili wiedzę na temat szerokiej gamy branż przemysłu.

Zaangażowanie firmy Angst+Pfister od samego początku skraca czas potrzebny do uzyskania zwrotu z inwestycji w nowy projekt.

Nasi specjaliści — działający pod marką APSO (Angst+Pfister Solutions) — opracowują innowacyjne rozwiązania dopasowane bezpośrednio do klienta dla niemal każdego rodzaju zastosowania w obrębie naszych 5 podstawowych dziedzin działalności.