Angst+Pfister AG
Thurgauerstr. 66
CH-8052 Zurych

 
Serienproduktion

Dzięki współpracy z szeroką międzynarodową siecią producentów Angst+Pfister może na czas dostarczyć właściwy komponent w odpowiedniej cenie i to bez względu na to, gdzie w Europie czy Azji znajduje się klient.

W celu zapewnienia najlepszych cen i najwyższej dostępności możliwe jest zawieranie umów ramowych na zakupy o wartościach większych niż 5000 euro. W celu zmniejszenia całkowitych kosztów posiadania skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się o rozwiązaniach kanban, just-in-time oraz o kompleksowych rozwiązaniach do zarządzania łańcuchem dostaw.