Angst+Pfister AG
Thurgauerstr. 66
CH-8052 Zurych

 
Effiziente Optimierung der Logistik

Dzięki wydajnej logistyce i najnowocześniejszym metodom przetwarzania zamówień Angst+Pfister może oferować dostawy zgodne z założeniami just-in-time lub kanban, ściśle dopasowane do rytmu produkcji w zakładach klienta.

Usługi Angst+Pfister obejmują elektroniczne procesy składania zamówień i fakturowania, takie jak wykazy zamówień na urządzenia przenośne, elektroniczna wymiana danych (EDI), platformy zakupowe online oraz obsługa kart korporacyjnych VISA/AMEX.

Klienci Angst+Pfister mogą wybrać koncepcję logistyki i proces zamówienia najlepiej dostosowany do ich potrzeb, który zapewni im niezawodne dostawy materiałów przy mniejszym nakładzie prac administracyjnych i minimalnych kosztach przenoszenia zapasów.