Angst+Pfister AG
Thurgauerstr. 66
CH-8052 Zurych

 

Angst+Pfister Switzerland

W Szwajcarii Angst+Pfister czuje się jak w domu we wszystkich regionach językowych.
Prowadząc działalność z siedziby w Szwajcarii, Angst+Pfister Group dba o klientów w Szwajcarii, południowych Niemczech i regionie Savoy. Działające lokalnie osoby kontaktowe zapewniają klientom bezpośredni dostęp do materiałów uszczelniających, rozwiązań do transportu płynów, układów przeniesienia napędu, produktów przeciwdrganiowych, spoiw i materiałów mocujących, tworzyw sztucznych, a także do kompleksowego pakietu usług.

Nowoczesne i wydajne centrum logistyczno-produkcyjne w Embrach zapewnia optymalne warunki do realizacji zamówień na czas.

 

 Standort_Zuerich

   Angst+Pfister AG
   Thurgauerstrasse 66
   Postfach
   CH - 8052 Zürich

   Tel: +41 44 306 61 11
   Mail: ch@angst-pfister.com

  

 

 

 

 

Standort_Genf

   Succursale Suisse romande
   Angst+Pfister SA
   Chemin de la Papeterie 1
   CH - 1290 Versoix

   Tel: +41 22 979 28 00
   Mail: apg@angst-pfister.com

   

 

 

 

 

Embrach neu   

   Global Logistics Centre
   Angst+Pfister AG
   Hardhofstrasse 31
   Postfach
   CH - 8424 Embrach

   Tel: +41 44 866 66 11
   Mail: ch@angst-pfister.com