Angst+Pfister AG
Thurgauerstr. 66
CH-8052 Zurych

 
body
Kompleksowe rozwiązania dla przemysłu przetwórczego.
Bahnindustrie
Zapewniamy bezproblemowe działanie torów i wagonów pasażerskich.
Lebensmittelverarbeitende Industrie
Podzespoły dla branży przetwarzania żywności.
Landwirtschafts- und Baumaschinenindustrie
Zapewniamy bezproblemowe działanie ciężkich maszyn i ciężkiego sprzętu.
Solarthermie

Kompleksowe rozwiązania dla branży ogrzewania słonecznego.

Windkraft

Angst+Pfister zapewnia kompleksowe rozwiązania dla wszystkich kluczowych podzespołów w gondoli.