Angst+Pfister AG
Thurgauerstr. 66
CH-8052 Zurych

 

Schematyczne przedstawienie naturalnych wibracjiłożyska w turbinie wiatrowej

Generatorlager für Windkraftanlagen

Zadanie:
Opracowanie zintegrowanego projektu; analiza funkcjonalna uwzględniająca warunki w konkretnej strukturze.

Przekrój poprzeczny siłownika pneumatycznego z tłokiem.

DT_Kolben

 

Zadanie:

Opracowanie haka z tworzyw sztucznych dla pasa przenośnikowego

Wymaganie:

Hak z tworzyw sztucznych powinien ulegać uszkodzeniu pod wpływem siły (od 180 do 300 N) wywieranej przez przeszkodę na wstępnie zdefiniowanym torze. W konsekwencji wymagana jest wymiana uszkodzonego haka z tworzyw sztucznych, a nie całego pasa.

 

KT_Plastikhaken

 

Haki z tworzyw sztucznych — weryfikacja eksperymentalna — 180 N, 10 mm/min

Grafiken