Menu

Gotowe elementy z tworzyw sztucznych

Gotowe elementy z tworzyw sztucznych według rysunków, szkiców, danych 3D i próbek (Reverse Engineering – odwrócona inżynieria)

  • Different finished plastics parts in various materials
  • Different finished plastics parts in various materials

Chętnie doradzimy w zakresie indywidualnych elementów z tworzyw sztucznych

Za sprawą doradztwa zorientowanego na rozwiązanie problemów i realizacji zadań inżynierskich specjaliści Angst+Pfister przekazują swoje doświadczenie w zakresie zastosowań, wiedzę o materiałach i know-how w zakresie produkcji. Wspierają klientów w doborze materiałów, optymalizacji produktów i racjonalizacji etapów produkcji. Przy opracowywaniu nowych produktów i procesów produkcyjnych lub udoskonalaniu tych już istniejących warto już na wczesnym etapie skontaktować się z inżynierami Angst+Pfister. Dzięki partnerskiej współpracy można szybciej opracować bardziej konkurencyjne produkty, ponosząc dodatkowo niższe koszty rozwoju i produkcji.
 

Zastosowania

  • Przemysł maszynowy
  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł opakowaniowy
  • Przemysł farmaceutyczny i urządzenia medyczne
  • Branża pomp i zaworów
  • Kolejnictwo
 

Idealna technika obróbki – wiemy, co jest ważne

Oferujemy elementy wykonane wg rysunków klienta, obrobione i gotowe do montażu ze wszystkich tworzyw sztucznych naszej firmy, wykonywane na sterowanych CNC tokarkach i frezarkach. Nasze know-how, nawet w przypadku materiałów trudnych do obróbki, umożliwia produkcję elementów w żądanej tolerancji. Oczywiście oferujemy również kompletne zestawy wraz z odpowiednią instalacją.

W wielu przypadkach outsourcing poszczególnych etapów przetwarzania okazuje się ciekawym potencjałem racjonalizacyjnym. Dzięki własnym warsztatom wyposażonym w nowoczesny sprzęt, zarówno w kraju, jak i za granicą, firma Angst+Pfister może przejąć niektóre zadania produkcyjne. Oferujemy bardzo szeroki zakres usług. 

Dzięki naszej platformie produkcyjnej, spektrum procesów, które wykorzystujemy sięga od frezowania i toczenia po cięcie strumieniem wody i laserem. Inne usługi obejmują termoformowanie próżniowe, formowanie na gorąco, gięcie na gorąco, spawanie i klejenie. Oferujemy również różne rodzaje obróbki powierzchni, jak np. powłoki ścierne lub statyczne.
 

Certyfikat GMP (Good Manufacturing Practice) dotyczący elementów z tworzyw sztucznych, które mają kontakt z żywnością

Grupa Angst+Pfister była jedną z pierwszych firm w branży, która otrzymała certyfikat GMP (Good Manufacturing Practice) w zakresie produkcji elementów z tworzyw sztucznych do urządzeń z powierzchniami mającymi kontakt z żywnością (EFCF) od uznanej na całym świecie DNV-GL Business Assurance Group. Certyfikat ten odnosi się w szczególności do produkcji elementów z tworzyw sztucznych obrabianych maszynowo i ciętych z półproduktów z tworzyw sztucznych, które spełniają wymogi UE 10/2011 i są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością w maszynach i urządzeniach do przetwarzania i pakowania żywności.

Formularz kontaktowy