Menu

Wij bieden oplossingen op maat voor de klant

Engineeren, ontwikkelen en testen

Versnellen het time-to-moneyproces

Onze Angst+Pfister engineers werken nauw samen met onze klanten aan oplossingen op maat. Onze ervaring in verschillende branches zorgt ervoor dat we altijd het totale systeem in gedachten houden om onze klanten op de meest efficiënte manier totaaloplossingen te kunnen bieden. 

Wij staan voor u klaar tijdens het hele engineering proces en ondersteunen u met onze uitgebreide compound kennis op de volgende gebieden:

Tests en certificaten

 • Testbanken voor volledige homologatie zoals vermoeidheid, kruip, kunstmatige veroudering, dynamische testen, enz.
 • Laboratoria
 • Volledige Q-documentatie (bijv. PPAP-rapporten niveau 3/4/5)

Technische beoordeling 

 • Jarenlange en uitgebreide expertise in een breed scala van industrieën 
 • Innovatieve oplossingen op maat binnen onze zes kernproduct gebieden
 • Schadeberekening
 • Levensduur schattingen
 • FEM-analyse (Finite Elements Method of Eindige-elementenmethode)
 • Real-time datasimulatie en versneld testen
 • Co-design vanaf het begin

 

Op maat gemaakte klant oplossingen

De uitstekende materiaalkennis en uitgebreide kennis van het productieproces van onze engineers maken Angst+Pfister tot de ideale partner voor klantspecifieke product oplossingen en innovaties. 

Prototypering en monsters

 • Tijd besparen door middel van snelle prototyping en productie van proefseries
 • Producten ontwikkelen om te voldoen aan uw industriespecifieke normen en certificeringen
 • Referentiemonsters meten
 • Reverse engineering

Computer-aided design (CAD)

Om nauwkeuriger ontwerp iteraties te bereiken en ervoor te zorgen dat het product tot in het kleinste detail is ontworpen voordat het in productie gaat, maken we gebruik van Computer-aided design (CAD). Met onze zeer geavanceerde CAD-software kunnen we niet alleen nauwkeurige 2D-tekeningen en 3D-assemblages maken, maar ook de basis te leggen voor verdere FEM- en Mold Flow-analyses.

Eindige-elementenanalyse: (FEA)

Bij Angst+Pfister gebruiken we de voordelen van de eindige-elementenanalyse (Finite Element Analysis, FEA) tijdens het ontwerpproces om vele fysische fenomenen te simuleren voordat prototypes worden geproduceerd. Typische simulaties leveren ons informatie op over de spannings-/rekreacties van de componenten en over hun thermische uitzetting of krimp. Door het gebruik van de FEA kunnen we uiteindelijk het vereiste aantal prototyping- en testproeven verminderen en tegelijkertijd binnen een kortere tijd betere geoptimaliseerde componenten realiseren.

Malstroomanalyse

Bij Angst+Pfister gebruiken we de voordelen van de Mold Flow- of malstroomanalyse tijdens het ontwerpproces om de spuitgietcyclus van een rubbercomponent te simuleren voordat de eigenlijke matrijs wordt geproduceerd. De simulatieresultaten worden gevisualiseerd in kleurenkaarten die laten zien hoe de verschillende veldvariabelen zoals temperatuur, warmtestroom, vulpatroon, injectiedruk binnen de matrijs zijn verdeeld en hoe deze variëren tijdens de injectiecyclus. De materiaalstroom in de matrijs is een belangrijke factor om een optimale functionaliteit en homogene kwaliteit tussen alle holtes te garanderen.

De keuze van het elastomeermateriaal perfectioneren

Ontdek alles over onze testmogelijkheden voor afdichtingstechniek!

 

Verlenging testen

Met moderne trekproefmachines kunnen diverse belangrijke parameters van elastomeren zoals breukrek, treksterkte of modulus nauwkeurig worden gemeten. Daarmee kunnen wij de prestaties van de afdichtingen zelf en een constante kwaliteit garanderen. Deze testmachines worden gebruikt in al onze productiefaciliteiten.

Compressie testen

Om te testen hoe goed een monster een elastisch herstel kan bereiken na blootstelling aan compressie, wordt een zogenaamde compressieset gebruikt. Een afdichtingselement kan in een autoclaaf worden geplaatst en gecomprimeerd voor bepaalde perioden, bij bepaalde temperaturen en contactmedia. Vervolgens wordt de vervorming gemeten, die als kwaliteitsindicator kan dienen.

Compression-set device for elastic recovery testing

Ozontest

Vooral onverzadigde polymeren zoals NBR, NR of SBR kunnen bij vervorming en gebruik in normale ozonconcentraties in de dagelijkse omgeving scheuren ontwikkelen. De weerstand tegen scheurvorming door ozon kan aanzienlijk worden verhoogd door de toevoeging van speciale ozonbeschermingsadditieven. Tijdens de ozontest wordt een monster blootgesteld aan een specifieke ozonconcentratie terwijl het voor een bepaald percentage en een bepaalde periode wordt uitgerekt. Zodra de testduur is bereikt, wordt het monster visueel geïnspecteerd op scheuren. Als er geen scheuren worden gedetecteerd, is het monster geslaagd voor de test.

TR10-test

De TR10-waarde is de temperatuur waarbij een specimen dat bij kamertemperatuur met 25% of 50% werd uitgerekt, vervolgens met 10% herstelt na het geleidelijk ontdooien vanuit een temperatuur onder het verglazingsovergangspunt. Bovendien toont deze test het progressieve ontdooiingsgedrag en de temperatuurafhankelijke elasticiteit van het rubbermateriaal aan. Daarom is de TR10-test een van de meest informatieve koude testen voor o-ringen en vele andere afdichtingstoepassingen.

Wij garanderen de hoogste kwaliteit met onze ultramoderne testcentra!

Alles over onze testmogelijkheden voor antitrillingsechnologie!

 

Meerassige dynamische testen

Voordat een afgewerkt, nieuw ontwikkeld en waardetoevoegend product op de markt wordt gebracht, moet de duurzaamheid worden gewaarborgd.  Angst+Pfister maakt gebruik van lineaire en hoekaandrijvingen, die kunnen worden gecombineerd om meerassige duurzaamheidstests uit te voeren, of afzonderlijk worden gebruikt voor verschillende doeleinden. De lineaire aandrijvingen hebben een maximale kracht van 50 kN, terwijl de hoekaandrijvingen een koppel van 545 Nm bieden met een rotatiecapaciteit van ±45°. 
Aangezien de nauwkeurigheid tussen de veldtests en de laboratoriumtests tamelijk belangrijk is, kan op onze aandrijvingen ook een Road Load Data (RLD) worden uitgevoerd om de laboratoriumresultaten nauwkeuriger te controleren. Deze test kan worden uitgevoerd bij temperaturen tussen kamertemperatuur en 200 °C.

Krachtafbuiging enkelassig testen

Elastomeerproducten kunnen worden gedefinieerd door hun reactiekracht tegen vervorming. Krachtverplaatsingswaarden vormen de basisidentificatie voor deze eigenschappen. Angst+Pfister beschikt over de nodige infrastructuur om antitrillingsproducten te karakteriseren met een breed scala aan kracht- en frequentiebanden - van 10kN tot 250kN statische karakterisering en van 1Hz tot 250Hz dynamische karakterisering.

Hoge frequentie testen

Elektrische voertuigen (EV) worden steeds belangrijker in de automotive sector, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Elektrische motoren verschillen fundamenteel van conventionele verbrandingsmotoren qua trillingskarakteristieken. Tot nu toe was een dynamische karakterisering tussen 50 en 400 Hz voor antitrillingscomponenten voldoende, maar bij EV-systemen is deze waarde tegenwoordig verschoven naar 3000 Hz en de focus is verlegd van trilling naar ruis. 
De nieuwe investering van Angst+Pfister, een hoge frequentie elastomeertestbank, is een combinatie van een modale shaker en een high-tech dynamische testbank waarmee wij antivibratiecomponenten kunnen ontwikkelen en valideren over een breed scala aan frequenties (tussen 50 en 3000 Hz).

Coatings

Om de best mogelijke kwaliteit van onze componenten te garanderen, kan Angst+Pfister verschillende coatingprocessen uitvoeren. Tijdens de oppervlaktebehandeling worden oppervlakken van metalen en kunststoffen ontdaan van olie, vuil en roest om een schone hechtingslaag te verkrijgen. 

Zandstralen is het proces van het egaliseren en reinigen van een hard oppervlak op microniveau door zanddeeltjes met hoge snelheden over dat oppervlak te sturen met behulp van perslucht. Voor aluminium en andere metalen met zanddeeltjes met een grotere en kleinere diameter worden twee verschillende soorten zandstralen gebruikt. Het vergrote oppervlak zorgt voor een sterkere hechting, maar het proces kan ook worden uitgevoerd om krassen en gietmarkeringen op het oppervlak van een metaal te verwijderen.

Onze kunststof- en aluminiumontvettingslijn bestaat uit tien verschillende bassins voor het verwijderen van olie, vuil of andere resten, inclusief ontvetten, spoelen, passiveren en drogen. Het proces wordt gebruikt om een betere hechting te bewerkstelligen.

Onze fosfateerlijn voor ruwe metalen en gevulkaniseerde onderdelen bestaat uit 17 verschillende bassins voor het verwijderen van olie, vuil, roest of andere resten, inclusief ontvetten, spoelen, ontroesten, activeren, fosfateren, passiveren en drogen. Terwijl het proces ook het oppervlak vergroot om een betere hechting te krijgen, zorgt het fosfateren specifiek voor corrosiebestendigheid tijdens alle processtromen.

Onze zinkcoatinglijn voor ruwe metalen en gevulkaniseerde onderdelen zorgt voor een betere corrosiebestendigheid en bestaat uit 15 verschillende bassins voor het verwijderen van olie, vuil, roest of andere resten, inclusief ontvetten, spoelen, ontroesten, verzinken, neutraliseren, passiveren en drogen. Afhankelijk van de wensen van de klant kan een witte of gele passivering worden toegepast (Cr+3). De gemiddelde coatingdikte die wij aanbieden varieert van 8 tot 12 micron (10-micron coatings zorgen voor een gemiddelde zoutsprayweerstand van 250 uur).

Hechtsterkte testen

Hechtingstesten dienen als prestatie-indicatoren voor oppervlaktevoorbereiding en vulkanisatieprocessen. Na afloop van het vulkanisatieproces gaan de rubber-metaalcomponenten naar ons kwaliteitslaboratorium voor destructieve hechtingstests. Voor een perfecte proceskwaliteit moet er een volledige rubber-rubberscheur ontstaan. 

Kruip testen

Kruipgedrag is een gemeenschappelijk kenmerk van elastomeercomponenten. Het is een toename van de elastische vervorming als gevolg van een belasting en de daaruit voortvloeiende rek in het elastomeer. In de praktijk is de toename van de elastische vervorming door kruip in de meeste gevallen verwaarloosbaar bij isolerende elementen. 
Wij voeren kruiptesten uit voor speciale toepassingen. De kruipmetingen die op de testmonsters worden uitgevoerd, zijn jarenlang geldig en maken het, rekening houdend met het lineaire verloop van de kruipcurves, mogelijk de metingen in de loop van de tijd te extraheren. De extra elastische vervorming als gevolg van kruip is in de eerste 24 uur hetzelfde als in de volgende 20 jaar.

Elektrische geleidbaarheid testen

Angst+Pfister bezit automatiseringsmachines voor het meten van de geleidbaarheid van schakelaars die gebruikt worden in combiketelmachines. In de automatisering worden de grenswaarden voor de elektrische weerstand bepaald. Als de waarden buiten de ingestelde grenzen vallen, snijdt de machine automatisch de onderdelen af. Dit proces voorkomt dus dat klanten onderdelen van onvoldoende kwaliteit ontvangen.

De informatie die Angst+Pfister over de test- en engineeringmogelijkheden op onze website verstrekt, is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Alle informatie op de site wordt te goeder trouw verstrekt, maar wij geven geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, adequaatheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van de getoonde informatie. Uw vertrouwen in de bovenstaande informatie is uitsluitend op eigen risico en we raden u aan om de juiste professional te raadplegen voordat u enige actie op basis daarvan onderneemt.