Menu

Przemysł farmaceutyczny i technologie medyczne

Angst+Pfister – międzynarodowa certyfikacja do zastosowań w przemyśle farmaceutycznym i medycznym

Wysokowydajne elastomery – gwarancja przewagi nad konkurencją

W przypadku zastosowania mieszanek w branżach o krytycznym znaczeniu, takich jak przemysł farmaceutyczny i medyczny, podstawowe znaczenie ma czystość materiału. Należy bowiem upewnić się, że nie są wydzielane substancje lub materiały, które mogłyby potencjalnie zanieczyścić środowisko ich zasosowań.

PERTEC® firmy Angst+Pfister to nowa generacja wysoce wydajnych elastomerów wyróżniających się doskonałymi właściwościami i elastycznością zastosowania w różnych branżach. Wciąż rozwijająca się rodzina PERTEC® obejmuje szeroki wybór wysoce wydajnych elastomerów, zaprojektowanych specjalnie pod kątem określonych branż. Są także dopuszczone do obrotu międzynarodowego, posiadając wszystkie konieczne zezwolenia. 

Firma Angst+Pfister stale analizuje także zapotrzebowanie rynkowe, identyfikując przy tym segmenty, w których wysoko-parametrowe mieszanki mogą zapewnić znaczną poprawę w zakresie zastosowań przemysłowych, korzystnie wpływając też na Całkowity Koszt Posiadania (TCO)klientów.
Istotne cechy i korzyści:
–    odpowiednie właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur od -60 do +200°C; 
–    wszystkie ważne międzynarodowe zezwolenia;
–    odpowiednie do zastosowań statycznych i dynamicznych; 
–    wysoka odporność chemiczna na wiele agresywnych cieczy;
–    wysokie wydłużenie; 
–    niska wartość VOC;
–    bardzo dobra odporność na działanie ozonu, warunki pogodowe, procesy starzenia się i wpływ tlenu, jak również na działanie olejów i smarów mineralnych;  
–    niska przepuszczalność gazów.


Warto dowiedzieć się więcej na temat oferowanych przez nas mieszanek elastomerowych!

Typowe rozwiązania uszczelniające dla przemysłu farmaceutycznego i medycznego

Typowe rozwiązania w zakresie inżynieryjnych tworzyw sztucznych dla przemysłu farmaceutycznego i medycznego

Formularz kontaktowy