Menu

Data regulations

 

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie


Dla strony internetowej Angst+Pfister


Angst+Pfister International AG, Zurych, CHE 102.379.225, jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych.

 

Dla strony internetowej i sklepu internetowego Angst+Pfister Sensors and Power


W przypadku użytkowników spoza Niemiec za przetwarzanie danych osobowych odpowiada spółka Angst+Pfister Sensors and Power AG.
W przypadku użytkowników w Niemczech za przetwarzanie danych osobowych odpowiada spółka Angst+Pfister Sensors and Power Deutschland GmbH.

 

Dla sklepu internetowego APSOparts


W przypadku użytkowników w UE za przetwarzanie danych osobowych odpowiada spółka APSOparts GmbH.
W przypadku użytkowników w Szwajcarii, Liechtensteinie i spoza UE za przetwarzanie danych osobowych odpowiada spółka APSOparts AG.

Dane kontaktowe dotyczące ochrony danych są następujące
Angst+Pfister
Zakładowy Inspektor Ochrony Danych
Thurgauerstrasse 66
CH-8050 Zürich
legal@angst-pfister.com

 

Kategoria przetwarzanych danych osobowych


Przetwarzane są następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe: forma grzecznościowa, imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, data urodzenia, kraj, sektor przemysłu, obszar zainteresowań;
 • Wszelkie inne dane osobowe, które nam Państwo przekazują;
 • Adres IP, język, data/godzina/miejsce dostępu, kliknięty adres URL, przeglądarka, urządzenie, system operacyjny, dostawca dostępu;
 • Wszystkie dane osobowe, które gromadzimy za pomocą plików cookie. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

 

Cele przetwarzania


Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • W celu wykonania umowy lub wdrożenia środków przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Do celów kontaktowych, komunikacyjnych i reklamowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Zapobieganie i wykrywanie nadużyć; zabezpieczenie interesów w wszelkich sporach prawnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Aby wyświetlać naszą stronę internetową i analizować ruch danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Do celów statystycznych i badań rynkowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Kategoria odbiorców danych osobowych


Dane osobowe będą przekazywane następującym administratorom:

 • Spółki Grupy i partnerzy joint venture;
 • Spółki audytorskie;
 • Przedsiębiorstwa wysyłkowe (kurierskie i internetowe);
 • Dostawcy usług czatu i webinarów;
 • Firmy zajmujące się automatyzacją marketingu, takie jak Hubspot i Active Campaign;
 • Dostawcy formularzy i usług analitycznych (tacy jak Google Ireland Limited, Irlandia i Microsoft Ireland Operations Limited, Irlandia);
 • Dostawcy plików cookie; więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie;
 • Dostawcy mediów społecznościowych (tacy jak Meta Platforms Ireland Limited, Irlandia, Google Ireland Limited, Irlandia, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Irlandia, Snap Inc. USA, TikTok Technology Limited, Irlandia i TikTok Information Technologies UK Limited, Wielka Brytania, Twitter International Unlimited Company, Irlandia).

Nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez te podmioty odpowiedzialne. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tych stron trzecich.

Dane osobowe są przekazywane następującym firmom:

 • Partnerzy sprzedaży bezpośredniej;
 • Dostawcy usług w zakresie funkcji stron internetowych i platform internetowych, newsletterów i usług marketingowych;
 • Dostawcy usług IT i oprogramowania (np. dostawcy infrastruktury, CRM).

 

Miejsce przetwarzania


Dane osobowe są przetwarzane w Szwajcarii, w państwach członkowskich UE i EOG oraz w Wielkiej Brytanii. Kraje te gwarantują odpowiednią ochronę danych.
Mogą one być również przetwarzane w następujących krajach:

 • W USA, Australii: przez dostawców usług IT, takich jak dostawcy systemów informatycznych, infrastruktury lub usług w chmurze. Jeśli firmy nie przystąpiły do (amerykańskich) ram ochrony prywatności danych, zawieramy standardowe klauzule ochrony danych uznane przez FDPIC lub zapewniamy, że uzgodniono odpowiednie wiążące wytyczne korporacyjne.
 • W USA, Wietnamie, Turcji i Chinach: przez spółki należące do naszej Grupy. Jeśli spółki nie przystąpiły do (amerykańskich) ram ochrony prywatności danych, zawieramy standardowe klauzule ochrony danych uznane przez FDPIC.

 

Czas trwania przetwarzania


Przetwarzamy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania.

 

Państwa prawa


Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do informacji, sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, ujawnienia lub przeniesienia danych. Prawo stanowi, że w niektórych przypadkach możemy ograniczyć Państwa prawa.
Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub w celu wykonania umowy, nie mogą Państwo ograniczyć przetwarzania. Takie ograniczenie skutkowałoby anulowaniem lub rozwiązaniem Państwa umowy.
Mogą Państwo dochodzić swoich praw u osoby kontaktowej wymienionej na początku.
Mają Państwo również prawo do odwołania się do Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC), a w razie potrzeby mogą Państwo skontaktować się z europejskim organem nadzorczym, zwłaszcza jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane przez spółkę należącą do Grupy w UE.

 

Zmiany


W każdej chwili możemy zmienić niniejsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. O wszelkich istotnych zmianach poinformujemy Państwa pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem naszych kanałów online.

 

 

Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej lub sklepu internetowego, prosimy Państwa o zapoznanie się również z naszą polityką prywatności dla użytkowników dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych [wstaw link].

 

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie


Angst+Pfister International AG, Zurych, CHE 102.379.225, jest przedstawicielem spółki Grupy odpowiedzialnym za przetwarzanie danych. Odpowiedzialna jest spółka Grupy, z którą mają Państwo kontakt lub z którą zawarli Państwo umowę. Chętnie udzielimy dokładnych informacji na żądanie.

Dane kontaktowe dotyczące ochrony danych są następujące
Angst+Pfister
Zakładowy Inspektor Ochrony Danych
Thurgauerstrasse 66
CH-8050 Zürich
legal@angst-pfister.com

 

Kategoria przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzane są następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe: forma grzecznościowa, imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, data urodzenia, kraj, sektor przemysłu, obszar zainteresowań, numer identyfikacyjny;
 • Dane rejestracyjne: identyfikator, hasło, pytania i odpowiedzi;
 • Zamówienia, zwroty, roszczenia gwarancyjne i proces składania zamówień;
 • Środki płatnicze i dane finansowe;
 • Wszelkie inne dane osobowe, które nam Państwo przekazują.

 

Cele przetwarzania


Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • W celu wykonania umowy lub wdrożenia środków przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • W celu wypełnienia zobowiązań prawnych: Obowiązki w zakresie rachunkowości i przechowywania danych itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • Zapobieganie i wykrywanie nadużyć; zabezpieczenie interesów w wszelkich sporach prawnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu nawiązania kontaktu, komunikacji (w tym śledzenia) i reklamy, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Do celów statystycznych i badań rynkowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Kategoria odbiorców danych osobowych


Dane osobowe będą przekazywane następującym administratorom:

 • Spółki Grupy i partnerzy joint venture;
 • Spółki audytorskie;
 • Przedsiębiorstwa wysyłkowe (kurierskie i internetowe);
 • Dostawcy formularzy i usług analitycznych (tacy jak Google Ireland Limited, Irlandia i Microsoft Ireland Operations Limited, Irlandia);
 • •    Instytucje płatnicze.

Nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez te podmioty odpowiedzialne. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tych stron trzecich.

Dane osobowe są przekazywane następującym firmom:

 • Partnerzy sprzedaży bezpośredniej;
 • Dostawcy usług w zakresie funkcjonowania stron internetowych i platform internetowych, newsletterów i usług marketingowych;
 • Dostawcy usług IT i oprogramowania (np. dostawcy infrastruktury, CRM).

 

Miejsce przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w Szwajcarii, w państwach członkowskich UE i EOG oraz w Wielkiej Brytanii. Kraje te gwarantują odpowiednią ochronę danych.
Mogą być również przetwarzane w następujących krajach:

 • W USA i Australii: przez dostawców usług IT, takich jak dostawcy systemów informatycznych, infrastruktury lub usług w chmurze. Jeśli firmy nie przystąpiły do (amerykańskich) ram prywatności danych, zawieramy standardowe klauzule ochrony danych uznane przez FDPIC lub zapewniamy, że uzgodniono odpowiednie wiążące wytyczne korporacyjne.
 • W USA, Wietnamie, Turcji i Chinach: przez spółki należące do naszej Grupy. Jeśli spółki nie przystąpiły do (amerykańskich) ram ochrony prywatności danych, stosujemy standardowe klauzule ochrony danych uznane przez FDPIC.

 

Czas trwania przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania.

 

Państwa prawa


Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do informacji, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, ujawnienia lub przeniesienia danych. Prawo stanowi, że w niektórych przypadkach możemy ograniczyć Państwa prawa.
Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub wykonania umowy, nie mogą Państwo ograniczyć przetwarzania. Takie ograniczenie skutkowałoby anulowaniem lub rozwiązaniem umowy.
Mogą Państwo dochodzić swoich praw u osoby kontaktowej wymienionej na początku.
Mają Państwo również prawo do odwołania się do Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC), a w razie potrzeby mogą Państwo skontaktować się z europejskim organem nadzorczym, zwłaszcza jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane przez spółkę należącą do Grupy w UE.

 

Zmiany

Możemy zmienić te informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. O wszelkich istotnych zmianach poinformujemy Państwa pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem naszych kanałów online.