Menu

 

Polityka ochrony danych osobowych

 

24 Maj 2018 - Angst+Pfister Group, Thurgauerstrasse 66, 8052 Zurych, Szwajcaria (dalej: „Angst+Pfister”), jest autorem poniższej polityki ochrony danych osobowych i właścicielem informacji o Tobie gromadzonych na podstawie niniejszej Polityki (dane). Dodatkowo stosuje się postanowienia Ogólnych warunków umowy (AGB) Angst+Pfister.

Rozumiemy, jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych i cenimy zaufanie, którym obdarzasz Angst+Pfister w zakresie należytej staranność przy posługiwaniu się tymi informacjami. Firma Angst+Pfister odpowiada za gromadzenie, nanoszenie zmian, przekazywanie, przechowywanie i zabezpieczanie Twoich danych osobowych i w odniesieniu do ochrony danych osobowych będzie postępowała zgodnie z prawem Szwajcarii i Unii Europejskiej. Zgodę na zastosowanie postanowień niniejszej polityki ochrony prywatności można odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem następczym.

Prawa autorskie i wszelkie inne prawa w odniesieniu do treści, obrazów, fotografii, lub innych plików danych w naszej witrynie internetowej i w naszym sklepie internetowym należą wyłącznie do Angst+Pfister lub do wskazanego właściciela praw. Wszelkie powielanie wymaga wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.


1. Kiedy gromadzone są Twoje dane osobowe?

a) Jeżeli odwiedzasz witrynę internetową Angst+Pfister i sklep internetowy APSOparts (bez logowania)

Jeżeli odwiedzasz część naszej witryny internetowej, która nie wymaga logowania, serwer witryny internetowej automatycznie zachowuje pewne ogólne informacje techniczne. Obejmują one adres IP urządzenia, z którego korzystasz do odwiedzania naszej witryny (anonimowo) oraz szczegółowe dane rodzaju przeglądarki internetowej, dostawcy usług internetowych, oraz systemu operacyjnego takiego urządzenia.

b) Jeżeli odwiedzasz Sklep internetowy APSOparts (korzystając z logowania) i obszary witryny internetowej Angst+Pfister wymagające uzupełnienia formularzy internetowych oraz wysyłania wiadomości email.

Podczas korzystania z części Sklepu internetowego APSOparts przeznaczonej dla użytkowników zalogowanych zapisywane są wszystkie dane wprowadzone przez użytkownika podczas korzystania z oprogramowania i dane rejestracyjne. Powyższe szczególnie stosuje się do sytuacji w których dokonujesz rejestracji, składasz zamówienia, prowadzisz z nami korespondencję za pomocą kanałów elektronicznych lub poczty tradycyjnej, lub kontaktujesz z nami za pomocą mediów społecznościowych, blogów i innych mediów interaktywnych.

Dokonując rejestracji lub przesyłając nam dane osobowe wyrażasz zgodę na zakres wykorzystania, przenoszenia, oraz nanoszenia zmian w Twoich danych osobowych zgodnie z celami niniejszej Polityki ochrony danych osobowych.


2. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodne z uznanymi standardami rynkowymi w celu zapobieżenia nieumyślnemu, bezprawnemu lub nieuprawnionemu manipulowaniu przechowywanymi przez nas danymi, a także ich usunięciu, modyfikacji, dostępowi do danych, przenoszeniu danych, a także częściowej lub całkowitej utracie danych. Serwery Angst+Pfister i APSOparts mieszczą się w kilku certyfikowanych centrach komputerowych o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa, zlokalizowanych na terenie Szwajcarii. Połączenia z naszymi serwerami są zabezpieczone 256-bitowym szyfrowaniem SSL. Regularnie wykonujemy kopie bezpieczeństwa danych naszych klientów. Aby zapobiec utracie danych wskutek nieprzewidzianych zdarzeń (np. uszkodzenia centrum komputerowego wskutek trzęsienia ziemi), przechowujemy zaszyfrowane kopie bezpieczeństwa danych w kilku centrach komputerowych na terenie Szwajcarii jednocześnie. Nasze środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane i poprawiane zgodnie z rozwojem wiedzy technologicznej. Nie ponosimy odpowiedzialności w związku z jakąkolwiek utratą danych lub uzyskaniem dostępu do danych i ich wykorzystaniem przez witryny trzecie. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych za pośrednictwem Internetu, szczególnie za pomocą poczty email, ponieważ występuje wtedy ryzyko uzyskania dostępu do danych przez witryny trzecie.
 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy zgromadzone przez nas dane w celu ciągłego udoskonalania żądanych przez Ciebie produktów i usług, w celu zarządzania żądanym przez Ciebie korzystaniem i dostępem do naszych aplikacji, produktów i informacji, w celu rozwijania naszych relacji biznesowych z Tobą, w celu monitorowania i usprawniania naszych usług, w celu identyfikowania działań sprzecznych z prawem oraz zapobiegania i przeciwdziałania im, w celu zapewnienia Ci dostępu do reklam, informacji i materiałów marketingowych produktów i usług co do których — na podstawie Twoich danych — sądzimy, że Cię zainteresują. Wspomniane dane mogą być również przekazywane partnerom biznesowym i dostawcom usług, wybranym podmiotom powiązanym, instytucjom i/lub uprawnionym organom państwowym Szwajcarii w celu przechowywania tych danych i nanoszenia w nich zmian w ramach celów wymienionych powyżej.


4. Ciasteczka (pliki cookie) 

Ciasteczka pomagają nam w zapewnieniu Ci łatwości użytkowania naszych witryn internetowych i większej przydatności zamieszczonych tam informacji. Ciasteczka są plikami danych zapisywanymi automatycznie przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera przy każdorazowym odwiedzaniu naszej witryny internetowej i korzystaniu z naszych usług świadczonych internetowo. 

Możesz autonomicznie dokonać zmian w ustawieniach bezpieczeństwa Twojej przeglądarki internetowej i wyłączyć lub zablokować wykorzystywane przez nas ciasteczka, ale może to doprowadzić do braku (pełnej) dostępności pewnych usług Angst+Pfister i APSOparts.


5. Śledzenie użytkowników i narzędzia analityczne / media społecznościowe

Pomiary i analizy dotyczące korzystania z naszych usług cyfrowych są wykonywane przez szereg systemów technicznych, głównie dostarczanych przez witryny trzecie takie jak Google Analytics. Takie pomiary można wykonywać w sposób anonimowy i spersonalizowany. W ramach tego procesu możliwe jest, że zapisane dane zostaną przez nas przekazane do dostawców takich systemów będących stronami trzecimi w celu przetworzenia tych danych przez witryny trzecie w ujęciu krajowym lub międzynarodowym. Najczęściej stosowanym i najpopularniejszym z narzędzi analitycznych jest Google Analytics, która jest usługą dostarczaną przez Google Inc. Zasadniczo, zgromadzone dane mogą zostać przekazane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych. Angst+Pfister nie posiada wiedzy szczegółowej w odniesieniu do tego, które dane są przekazywane do dostawców będących stronami trzecimi, ani też dokąd przesyłane są te dane oraz czy są to dane anonimowe.


6. Integracja usług dostarczanych przez witryny trzecie / mediów społecznościowych

Nasze usługi cyfrowe są powiązane na szereg sposobów z funkcjami i systemami stron trzecich, np. za pomocą wtyczek mediów społecznościowych będących własnością stron trzecich, w tym Facebooka, Twittera itd. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem usług tych stron trzecich, w pewnych warunkach te witryny trzecie będą mogły wykonywać pomiary i analizy Twojego korzystania z naszych usług cyfrowych. W związku z tym wspomnianym stronom trzecim mogą być udostępniane inne dane osobowe takie jak adresy IP, ustawienia przeglądarki internetowej i inne parametry, a następnie mogą być przez te witryny trzecie zapisywane. Nie mamy żadnej kontroli nad tym jak takie witryny trzecie wykorzystują Twoje dane osobowe i nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności. Angst+Pfister nie posiada wiedzy szczegółowej w odniesieniu do tego, które dane są przekazywane do dostawców będących stronami trzecimi, ani też dokąd przesyłane są te dane oraz czy są to dane anonimowe.


7. Komunikacja za pośrednictwem wiadomości e-mail (biuletyny itd.)

Poniżej zamieszczono informacje o treści naszych biuletynów, a także o metodzie zapisywania się na listę mailingową, przesyłaniu wiadomości analizie statystycznej oraz o Twoim prawie do sprzeciwu wobec informacji. Wpisując się na listę osób otrzymujących nasz biuletyn, wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu i na procedury opisane poniżej.

a) Treść biuletynu

Wysyłamy biuletyny, wiadomości email i inne powiadomienia elektroniczne o charakterze promocyjnym (dalej: „Biuletyn”) jedynie po uzyskaniu zgody adresata lub w przypadkach dozwolonych obowiązującymi przepisami. 

b) Wpisywanie na listę otrzymujących biuletyn

Wpisywanie się na listę otrzymujących nasz Biuletyn podlega procedurze podwójnego udzielenia zgody. Po wpisaniu się na listę otrzymujących nasz Biuletyn otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie rejestracji jest konieczne w celu sprawdzenia poprawności skrzynki odbiorczej przypisanej do danego adresu e-mail.

Wpisanie się na listę otrzymujących Biuletyn jest zapisywane w celu zabezpieczenia możliwości udowodnienia, że wpisanie się na listę otrzymujących Biuletyn nastąpiło zgodnie z wymaganiami nakładanymi stosownymi przepisami prawa. Godzina wpisania się na listę otrzymujących Biuletyn, godzina potwierdzenia wpisania się na tę listę i adres IP komputera są rejestrowane.

c) Dane wymagane do wpisania się na listę otrzymujących Biuletyn

Do wpisania się na listę otrzymujących Biuletyn wystarczy udostępnienie nam danych w postaci Twojego adresu e-mail. Udostępnienie nam dalszych informacji jest dobrowolne i służy spersonalizowaniu Twojego Biuletynu.

d) Analiza statystyczna

Biuletyny zawierają sygnał nawigacyjny informujący nasz serwer o ich otworzeniu. Podczas otwierania Biuletynu zapisywane są takie informacje techniczne jak szczegóły przeglądarki internetowej i Twojego systemu operacyjnego, a także Twój adres IP i godzina otwarcia wiadomości. Wspomniane informacje są wykorzystywane do wprowadzania udoskonaleń technicznych naszych usług w oparciu o informacje techniczne lub grupę docelową oraz jej nawyki czytelnicze ustalane na podstawie otrzymanych informacji o lokalizacji odbioru (uzyskanych z Twojego adresu IP) lub godzinie otwarcia Biuletynu.

Informacje statystyczne obejmują potwierdzenie czy Biuletyny zostały wyświetlone, kiedy zostały wyświetlone, oraz w które linki kliknęli użytkownicy czytający Biuletyn. Następnie, z przyczyn technicznych, uzyskane informacje mogą być mapowane do indywidualnych adresatów Biuletynu. Jednocześnie zapewniamy, że naszym celem nie jest śledzenie pojedynczych użytkowników. Analiza pomaga nam zrozumieć nawyki czytelnicze naszych użytkowników i następnie dostosować nasze treści lub informacje stosownie do zainteresowań naszych użytkowników.

e) Wypisywanie się z listy otrzymujących Biuletyn/odwołanie zgody na otrzymywanie Biuletynu

Możesz wypisać się z naszej listy osób otrzymujących Biuletyn, tj. odwołać swoją zgodę na otrzymywanie Biuletynu, w dowolnym momencie. Link pozwalający na wypisanie się z naszej listy otrzymujących Biuletyn znajduje się na końcu każdego naszego Biuletynu.

f) Podstawa prawna Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO) wchodzącego w życie 25 maja 2018 r., niniejszym zawiadamiamy, że wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji na adres e-mail jest regulowane przepisami Art. 6 § 1 lit. a, 7 w związku z Art. 7 § 2 lit. 3, w związku z § 3 szwajcarskiej Ustawy o nieuczciwej konkurencji (UGW). Gromadzenie i analizy danych statystycznych, oraz rejestrowanie danych procesów logowania są wykonywane w związku z naszym uzasadnionym interesem prawnym regulowanym na podst. Art. 6 §1 lit. f RODO. Pragniemy wdrożyć bezpieczny i przyjazny użytkownikowi system Biuletynu, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i naszym interesom biznesowym.

Podkreślamy, że na podstawie Art. 21 RODO możesz w dowolnym momencie odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przyszłości. Twój sprzeciw może zostać złożony w szczegółowym celu zapobieżenia przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.


8. Odpowiedzialność

Angst+Pfister nie ponosi odpowiedzialności za niepełność, niepoprawność, niedokładność, niestosowność lub nierzetelność informacji na stronie domowej powiązanego ze spółką Sklepu internetowego. Wyłącza się dochodzenie roszczeń od Angst+Pfister tytułem szkód materialnych, niematerialnych i prawnych powstałych wskutek uzyskania dostępu, wykorzystania lub niewykorzystania opublikowanych informacji poprzez niewłaściwe wykorzystanie połączenia lub wskutek problemów technicznych. Wszelkie oferty są przyjmowane dobrowolnie. Angst+Pfister wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmieniania, dodawania nowych elementów do sekcji lub usuwania sekcji treści internetowych bez wcześniejszego powiadomienia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji wszystkich treści internetowych lub ich części.


9. Linki do innych stron internetowych 

Niniejsza witryna internetowa może zawierać linki do witryn internetowych będących własnością stron trzecich, nie będących w użytkowaniu Angst+Pfister i nie zarządzanych przez Angst+Pfister. Angst+Pfister nie ponosi odpowiedzialności za treści tych witryn internetowych lub za ich praktyki w dziedzinie ochrony danych osobowych.
 

10. Pytania lub wnioski o dostęp do danych osobowych, ich sprostowanie lub usunięcie

Możesz w dowolnym momencie zażądać dostępu do Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Angst+Pfister, a także ich sprostowania, ograniczenia zakresu ich przetwarzania, przeniesienia danych lub ich usunięcia. W tym celu należy przesłać stosowną dyspozycję na adres: info@angst-pfister.com

Jeżeli masz pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się za nami pod adresem info@angst-pfister.com.

 

Data ostatniej aktualizacji: 24 Maj 2018