Menu
Sustainability

Dbanie o rzeczy, które mają znaczenie

"​Zrównoważony rozwój oznacza przyjęcie realnej odpowiedzialności."

W Angst+Pfister postrzegamy tę kwestię jako nasz bezwarunkowy obowiązek. Jest to nasz wkład w poprawę życia naszych pracowników oraz tworzenie pozytywnego wpływu dla społeczeństwa i naszej planety. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby podejmować społeczną i środowiskową odpowiedzialność wykraczającą poza oczekiwania.
 
Jedna z kluczowych wartości dla całej Grupy jest następująca:
Świadome i ostrożne wykorzystanie zasobów jest jednym z głównych filarów naszych procesów. Dążymy do ciągłej redukcji zużycia zasobów poprzez optymalizację procesów biznesowych przy jednoczesnym utrzymaniu skupienia na dobrym samopoczuciu naszych pracowników.
 

Jesteśmy zdeterminowani do tworzenia lepszej przyszłości poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju już dzisiaj!

Nasze zaangażowanie w gospodarkę cyrkulacyjną 

"W 2022 roku poddamy recyklingowi ponad 80% naszych odpadów gumowych!".

Kolejny poziom recyklingu poprzez granulację - Angst+Pfister wysyła swoje odpady gumowe do firmy zewnętrznej w celu recyklingu. Odpady są granulowane za pomocą maszyny do mielenia, a następnie wykorzystywane jako surowiec w przemyśle. W ten sposób możemy zapewnić gospodarkę okrężną i zerową emisję zanieczyszczeń.

Ponadto ścisła współpraca z naszymi partnerami handlowymi umożliwia nam promowanie działań z zakresu gospodarki cyrkulacyjnej w całym łańcuchu dostaw.

Circular Economy

Świadome zmniejszanie ślad węglowy

Naszym celem jest umieszczenie dbającego o środowisko zrównoważonego rozwoju w samym sercu działalności biznesowej.Mamy ustalone priorytety i teraz dążymy do realizacji celów, aby ciągle redukować wpływ środowiskowy naszej globalnej działalności. Zwiększamy efektywność energetyczną we wszystkich procesach produkcyjnych:

  • inwestujemy w nowoczesne maszyny produkcyjne, aby redukować zużycie energii.
  • Wprowadzamy odnawialne źródła energii, aby usuwać wpływ węgla z naszego łańcucha wartości: 
  • Sukcesywnie zastępujemy paliwa kopalne energią odnawialną. Od 2014 korzystamy z energii solarnej w zakładach produkcyjnych, aby redukować emisję gazów cieplarnianych. W realizacji jest kilka dużych projektów, których celem będzie dalsza redukcja śladu węglowego naszych procesów produkcyjnych.
  • Dajemy naszym pracownikom możliwość udziału w tej misji. 
    Hybrydowe modele pracy umożliwiają im realizację zadań w prawdziwie zrównoważony sposób; praca w trybie online redukuje emisje powstające podczas przemieszczania się, a biura nie wykorzystujące papieru zużywają zasoby w sposób świadomy.
 Carbon Footprint

Stwarzanie możliwości rozwoju dla naszych pracownikó

Mocno wierzymy w długoterminowe relacje. Dlatego nasze programy Academy umożliwiają pracownikom rozwój osobisty i przechodzenie kolejnych etapów na swoich ścieżkach kariery.
Platforma Angst+Pfister Academy oferuje wszystko od ciągłych kursów i programów edukacyjnych po specjalistyczne szkolenia w zakresie zarządzania projektami, umiejętności przywódczych lub umiejętności ogólnych, np. w temacie oprogramowania komputerowego. W ten sposób nasi pracownicy zyskują możliwie najlepsze wsparcie umożliwiające rozwój umiejętności i podążanie za swoimi ambicjami.

Inwestujemy również we współpracę z myślą o przyszłych pokoleniach, wchodząc w relacje z różnymi uniwersytetami i specjalnymi wysokoprofilowymi programami startowymi dla absolwentów, aby dawać młodym talentom szansę na profesjonalny start w Angst+Pfister.

 

Education and Development

Liczą się ludzie

Z dumą możemy powiedzieć, że mamy wyjątkową, międzynarodową sieć pracowników opartą na wzajemnym szacunku, spójności, bogatej wymianie i zaufaniu. Nasza wewnętrzna, wspólna nazwa, Angst+Pfister Family, mówi sama za siebie.

Cenimy różnorodność jako największy skarb i wierzymy, że praca w zróżnicowanych, wielokulturowych zespołach uwalnia nasz pełny potencjał. 

Dlatego wspieramy inkluzywne środowisko, w którym wszyscy mogą wzrastać, rozwijać się i śmiało zabierać głos. Członkowie Rodziny Angst+Pfister są doceniani za swój potencjał, ambicje i wartości, niezależnie od płci, wieku, orientacji seksualnej, rasy, narodowości lub przekonań religijnych. Każdego dnia wcielamy nasze słowa w czyny i żyjemy według naszych wartości.

Our people matter

Polityka zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój i CSR News

No articles found

Żywa przejrzystość korporacyjna

Trzymamy za słowo i udowadniamy to. Aby postępować właściwie, być przejrzystym i wiarygodnym partnerem w zakresie zrównoważonego rozwoju, firma Angst+Pfister uzyskała certyfikat EcoVadis, największego i najbardziej zaufanego na świecie dostawcy ocen zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

Zrównoważony rozwój naszej firmy jest sprawdzany za pomocą kart wyników oceniających obszary środowiska, pracy i praw człowieka, etyki oraz zrównoważonego zaopatrzenia. EcoVadis przyznał nam brązowy medal za nasze działania. Jako Grupa będziemy kontynuować naszą podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju i inwestować na dużą skalę, aby dalej wywierać pozytywny wpływ.

Transparency

Wdrażanie naszej polityki w życie

Ład korporacyjny, zgodność z przepisami i regulacjami, sprawiedliwa konkurencja, dobre samopoczucie naszych pracowników i odpowiedzialność społeczna oraz środowiskowa to nasze zasady przewodnie we wszystkich obszarach działalności biznesowej.

Prowadzimy infolinię ds. zachowania zgodności dla wszystkich pracowników, którzy mogą dzięki niej uzyskać wsparcie, a także zgłosić wszelkie obawy i przypadki naruszenia naszych wartości, zasad oraz lokalnych przepisów prawa. Infolinia ds. zachowania zgodności jest zarządzana przez niezależną stronę trzecią, która jest zaangażowana w zapewnianie dobrego samopoczucia naszych pracowników i gwarantuje zachowanie ścisłej poufności wszelkich zgłoszeń. Infolinia została założona dla wszystkich, abyśmy mogli żyć według naszych wartości i zapewniać fundament dla etycznego i opartego na poszanowaniu zachowania we wszystkim, co robimy. Narzędzie do zgłaszania naruszeń jest dostępne dla wszystkich pracowników Angst+Pfister pod następującym adresem:

Przejdź do Compliance Helpdesk
Compliance

Ponadto bierzemy udział w programie Global Compact ONZ i jesteśmy zaangażowani w realizację dziesięciu zasad i celów tego programu, aby zapewniać zrównoważony rozwój.

Sprawiamy, że to działa!

Po prostu skontaktuj się z nami, a my szybko Tobie odpowiemy!

 

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego newslettera już dziś i otrzymuj najnowsze informacje o produktach i trendach w branży!