Menu

Rozwiązania przygotowane wg wymagań klienta

Inżynieria, rozwój i badania

Krótszy czas wprowadzenia na rynek

Nasi inżynierowie Angst+Pfister pracują, będąc w stałym kontakcie z klientami, aby opracować rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Nasze doświadczenie w różnych dziedzinach przemysłu gwarantuje, że zawsze podchodzimy do rozwiązań w sposób kompleksowy, dzięki czemu klienci mogą cieszyć się pełną dostępną efektywnością. 

Służymy wsparciem podczas całego procesu inżynieryjnego, zapewniając doradztwo za sprawą bogatej wiedzy z następujących specjalizacji:

Badania i certyfikaty:

 • stanowiska testowe do przeprowadzania homologacji (badania zmęczenia, pełzania, sztucznego starzenia, badania dynamiczne itp.);
 • laboratoria;
 • pełna dokumentacja jakościowa (np. sprawozdania PPAP, poziom 3/4/5).

Ocena techniczna: 

 • bogata wiedza nabyta w ciągu wielu lat działalności w różnych branżach; 
 • innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta w ramach naszych sześciu głównych obszarów produktowych;
 • symulacja uszkodzeń;
 • estymacja żywotności;
 • analiza metodą elementów skończonych;
 • symulacja danych w czasie rzeczywistym i przyspieszone testy zużycia;
 • wspólne projektowanie od samego początku.

 

Indywidualne rozwiązania dla klientów

Doskonała znajomość materiałów i dogłębne zrozumienie procesu produkcji cechujące naszych inżynierów sprawiają, że firma Angst+Pfister jest idealnym partnerem w zakresie rozwiązań i innowacji produktowych dostosowanych do potrzeb klienta. 

Prototypowanie i próbki:

 • oszczędność czasu poprzez szybkie prototypowanie i produkcję serii pilotażowych;
 • opracowywanie produktów spełniających specyficzne dla danej branży normy i zgodnych z wytycznymi certyfikacyjnymi;
 • pomiar próbek referencyjnych;
 • inżynieria odwrotna.

Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)

W celu opracowania dokładniejszych projektów oraz zapewnienia, aby żaden szczegół nie został pominięty, przed rozpoczęciem produkcji wykorzystujemy projektowanie wspomagane komputerowo (CAD). Nasze wysoce zaawansowane oprogramowanie CAD umożliwia nam nie tylko tworzenie precyzyjnych rysunków 2D i modeli 3D, ale także tworzenie podstaw do dalszych analiz metodą elementów skończonych i przepływów w formowaniu.

Analiza elementów skończonych: (FEA)

W firmie Angst+Pfister korzystamy z zalet analizy metodą elementów skończonych (MES) podczas procesu projektowania, co pozwala symulować wiele zjawisk fizycznych przed wyprodukowaniem prototypu. Typowe symulacje dostarczają nam informacji na temat reakcji komponentów na naprężenia/odkształcenia oraz ich rozszerzalności cieplnej lub skurczu. Zastosowanie metody analizy elementów skończonych (MES) pozwala nam wreszcie ograniczyć wymaganą liczbę prób prototypowych i testowych przy jednoczesnym uzyskaniu lepiej zoptymalizowanych komponentów w krótszym czasie.

Analiza przepływu w formie

W firmie Angst+Pfister wykorzystujemy analizy przepływu w formie podczas procesu projektowania, co pozwala symulować cykl wtryskiwania elementu gumowego przed wyprodukowaniem rzeczywistej formy. Wyniki symulacji są wizualizowane na kolorowych mapach, które pokazują, jak różne zmienne pola, takie jak temperatura, przepływ ciepła, wzór napełniania czy ciśnienie wtrysku są rozłożone w formie i jak zmieniają się podczas cyklu wtrysku. Przepływ materiału w formie jest kluczowym czynnikiem zapewniającym optymalną funkcjonalność i jednolitą jakość materiału w całej objętości wewnętrznej formy.

Perfekcja przy wyborze materiału elastomerowego

Dowiedz się wszystkiego o naszych możliwościach testowych w zakresie technologii uszczelniania!

 

Badanie wydłużenia

Dzięki nowoczesnym maszynom do prób rozciągania można precyzyjnie mierzyć różne ważne parametry elastomerów, takie jak wydłużenie przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie czy współczynnik sprężystości wzdłużnej. Pozwala to zagwarantować wysokie parametry samych uszczelek i stałą jakość. Takie maszyny testowe są używane we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych.

Badanie ściskania

W celu sprawdzenia, w jakim stopniu próbka może odzyskać kształt po poddaniu jej sile ściskającej, stosowane jest tzw. urządzenie z zestawem do ściskania. Element uszczelniający może być umieszczony w autoklawie i ściskany przez określony czas oraz w określonych temperaturach i przy kontakcie z wymaganymi mediami. Następnie mierzy się stopień odkształcenia, który może służyć jako wskaźnik jakości.

Compression-set device for elastic recovery testing

Test pod kątem odporności na ozon

Szczególnie polimery nienasycone, takie jak NBR, NR lub SBR, mogą wykazywać skłonność do pęknięć, gdy są odkształcane i pracują w normalnych stężeniach ozonu występujących w codziennym środowisku. Odporność na pękanie ozonowe może być znacznie zwiększona przez dodanie specjalnych środków ochronnych. Podczas badania pod kątem odporności na ozon próbka jest poddawana działaniu określonego stężenia ozonu przy jednoczesnym rozciągnięciu w określonym zakresie i jednostce czasu. Po upływie określonego czasu próby próbka zostaje poddana kontroli wizualnej pod kątem pęknięć. Jeśli nie zostaną wykryte żadne pęknięcia, oznacza to, że próbka zaliczyła test.

Test TR10

Wartość TR10 to temperatura, w której próbka, która została rozciągnięta o 25% lub 50% w temperaturze pokojowej, cofa się o 10% swojej wydłużonej długości, po stopniowym rozmrożeniu jej z temperatury poniżej punktu zeszklenia. Ponadto badanie to pokazuje postępujące odmrażanie oraz zależną od temperatury elastyczność materiału gumowego. Z tego powodu test TR-10 jest jednym z najbardziej rzetelnych przeprowadzanych na zimno testów o-ringów i innych uszczelek.

Gwarancja najwyższej jakości dzięki naszym najnowocześniejszym centrom badawczym!

Wszystko o naszych możliwościach testowania technologii antywibracyjnej!

 

Wieloosiowe testy dynamiczne

Przed wprowadzeniem na rynek gotowego, nowo opracowanego i wartościowego produktu należy upewnić się, że jest on dostatecznie trwały. Firma Angst+Pfister wykorzystuje siłowniki liniowe i kątowe, które mogą być łączone ze sobą w celu przeprowadzenia wieloosiowych testów wytrzymałościowych; można je też wykorzystywać indywidualnie do rozmaitych celów. Siłowniki liniowe mogą wywierać maksymalną siłę 50 kN, natomiast siłowniki kątowe zapewniają moment obrotowy 545 Nm z możliwością obrotu o ±45°.

Ponieważ spójność pomiędzy testami w terenie a testami laboratoryjnymi jest dość istotna, nasze siłowniki mogą również pracować z funkcją RLD (Road Load Data) w celu dokładniejszej weryfikacji wyników laboratoryjnych. Test ten może być przeprowadzony w warunkach temperatury pomiędzy temperaturą pokojową a 200°C.

Próba wymuszonego ugięcia jednoosiowego

Produkty elastomerowe można zdefiniować na podstawie ich siły reakcji na odkształcenie (ugięcie), gdzie wartości wymuszonego przemieszczenia są podstawowym wskaźnikiem tych właściwości. Firma Angst+Pfister posiada niezbędną infrastrukturę do takiego charakteryzowania produktów antywibracyjnych o szerokim zakresie sił i pasm częstotliwości — od 10 kN do 250 kN charakterystyki statycznej oraz od 1 Hz do 250 Hz charakterystyki dynamicznej.

Testowanie wysokiej częstotliwości

Pojazdy elektryczne (EV) odgrywają coraz większą rolę w sektorze motoryzacyjnym, co niesie ze sobą nowe wyzwania. Silniki elektryczne zasadniczo różnią się od konwencjonalnych silników spalinowych pod względem charakterystyki drgań. Do tej pory wystarczała charakterystyka dynamiczna w zakresie 50–400 Hz dla elementów antywibracyjnych, ale obecnie systemy EV wymagają wartości 3000 Hz i przesuwają punkt ciężkości z drgań na zakłócenia. 

Nowa inwestycja firmy Angst+Pfister, stanowisko do testowania elastomerów w wysokiej częstotliwości, jest połączeniem modalnego emitera drgań i zaawansowanego technologicznie stanowiska do testowania dynamicznego, które pozwala na opracowanie i walidację komponentów antywibracyjnych w szerokim zakresie częstotliwości (50–3000 Hz).

Powłoki ochronne

Firma Angst+Pfister może przeprowadzić szereg procesów powlekania, gwarantując najlepszą możliwą jakość komponentów. Podczas obróbki z powierzchni metali i tworzyw sztucznych usuwany jest olej, brud i rdza, co pozwala uzyskać czystą powierzchnię podkładową przed procesem nakładania powłok. 

Piaskowanie to proces wygładzania i czyszczenia twardej powierzchni w skali mikro poprzez wymuszanie ruchu cząstek piasku z dużą prędkością przy użyciu sprężonego powietrza. Stosuje się odpowiednio dwa różne typy dmuchaw do aluminium i innych metali z cząstkami piasku o większej i mniejszej gradacji. Piaskowana powierzchnia zapewnia silniejsze wiązanie powłok, ale proces ten może być również przeprowadzony w celu usunięcia rys i śladów po odlewaniu na powierzchni metalu.

Nasza linia do odtłuszczania tworzyw sztucznych i aluminium składa się z dziesięciu różnych zbiorników do usuwania oleju, brudu i wszelkich innych pozostałości, nadaje się przy tym do odtłuszczania, płukania, pasywacji i suszenia. Proces ten jest stosowany w celu zapewnienia lepszego łączenia powłok z powierzchniami elementów.

Nasza linia fosforanująca do metali surowych i części wulkanizowanych składa się z 17 różnych basenów przeznaczonych do usuwania zabrudzeń i innych pozostałości, w tym do odtłuszczania, płukania, usuwania rdzy, aktywacji, fosforanowania, pasywacji i suszenia. Proces ten polepsza powierzchnię w celu zapewnienia wyższej jakości wiązania powłok, przy czym fosforanowanie gwarantuje dodatkowo odporność elementów stalowych na korozję podczas wszystkich procesów obróbczych.

Nasza linia do cynkowania surowych metali i wulkanizowanych części zapewnia lepszą odporność na korozję i składa się z 15 różnych basenów do usuwania zabrudzeń i innych pozostałości, w tym do odtłuszczania, płukania, usuwania rdzy, powlekania cynkiem, neutralizacji, pasywacji i suszenia. W zależności od wymagań klienta można zastosować pasywację białą lub żółtą (Cr+3). Średnia grubość powłoki wynosi od 8 do 12 mikronów (powłoki o grubości 10 mikronów zapewniają średnio 250 godzin odporności na mgłę solną). 

Badanie wytrzymałości przylegania materiałów

Testy wytrzymałości przylegania materiałów służą jako wskaźnik skuteczności pod kątem przygotowania powierzchni elementów i procesów wulkanizacji. Po zakończeniu wulkanizacji elementy gumowo-metalowe zostają przeniesione do naszego laboratorium kontroli jakości w celu przeprowadzenia testu przyczepności niszczącej skuteczne połączenie materiałów. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości procesu, zerwanie próbki powinno nastąpić w pełni w materiale gumowym.

Testowanie pełzania

Pełzanie jest cechą wspólną elementów elastomerowych. Jest to wzrost ugięcia elastycznego spowodowany obciążeniem i wynikającym z niego wzrostem naprężeń w elastomerze. W praktyce wzrost ugięcia elastycznego spowodowanego pełzaniem w elementach wibroizolacyjnych jest w większości przypadków nieznaczny. 

W przypadku określonych zastosowań wykonujemy testy pełzania. Pomiary pełzania wykonywane na próbkach są ważne przez lata i, biorąc pod uwagę liniowy przebieg krzywych pełzania, pozwalają na wyodrębnienie pomiarów w okresie czasu. Dodatkowe ugięcie elastyczne spowodowane pełzaniem uzyskane w ciągu pierwszych 24 godzin testu jest identyczne jak w ciągu kolejnych 20 lat użytkowania.

Badanie przewodności elektrycznej

Firma Angst+Pfister posiada automaty do pomiaru przewodności elektrycznej przycisków stosowanych w kotłach dwufunkcyjnych. W automatycznej instalacji testującej określa się granice oporności elektrycznej. Jeśli wykraczają poza ustalone zakresy, maszyna automatycznie odrzuca elementy nie spełniające wymaganego kryterium. Dzięki temu klienci mogą się zabezpieczyć przed otrzymywaniem części o niedostatecznej jakości.

Informacje dotyczące testów i możliwości inżynieryjnych podane na stronie internetowej firmy Angst+Pfister mają charakter wyłącznie poglądowy. Wszystkie informacje na stronie opracowano w dobrej wierze, jednak nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub domyślnych, co do dokładności, adekwatności, ważności, wiarygodności, dostępności lub kompletności jakichkolwiek prezentowanych informacji. Użytkownik polega na informacjach przedstawionych powyżej wyłącznie na własne ryzyko; przed podjęciem jakichkolwiek działań w oparciu o nie zachęcamy do konsultacji z odpowiednim specjalistą.