Menu

Dostarczamy najnowocześniejsze materiały

Projektowanie i przygotowanie mieszanek

Zastosowania przemysłowe wymagają coraz większej ilości elastomerowych i nieelastomerowych materiałów uszczelniających, które doskonale sprawdzają się w ekstremalnych warunkach. Muszą być nie tylko odporne na bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury, ale i na agresywne media, brud czy też nadmierne obciążenia. Powinny także umożliwiać bezpieczną i niezawodną, długofalową pracę. Obowiązkowa jest także zgodność tych mieszanek z licznymi przepisami. 

W firmie Angst+Pfister opracowujemy i produkujemy zaawansowane technologicznie mieszanki, skupiając się na wielu specyficznych zastosowaniach w wielu różnych branżach, takich jak przemysł przetwórczyspożywczyfarmaceutyczny i technologii medycznejprzemysł naftowo-gazowykolejnictworolnictwo i budownictwo oraz motoryzacja.

Służymy wsparciem podczas całego procesu projektowania, zapewniając doradztwo za sprawą bogatej wiedzy z następujących obszarów specjalizacji:

  • wybór wysokiej jakości surowców elastomerowych,
  • wybór dodatków, 
  • ocena parametrów mechanicznych,
  • badania mechaniczne,
  • produkcja mieszanek,
  • badania laboratoryjne.

Własna produkcja wysoce zaawansowanych technologicznie związków elastomerowych

PERTEC® to najnowsza generacja zaawansowanych technologicznie elastomerowych mieszanek firmy Angst+Pfister. Są to wysokowydajne mieszanki o niezwykłych możliwościach. W zależności od branży i zastosowania firma Angst+Pfister oferuje różne warianty PERTEC®, co pozwala idealnie dostosować się do wymagań. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą tabelą wysokoparametrowych mieszanek przeznaczonych do technologii uszczelniania, aby znaleźć idealne rozwiązanie!

 

Wybór, ocena, testowanie, produkcja

Dowiedz się więcej o naszych specyficznych etapach procesu przygotowania mieszanek!

 

Automatyczny system aplikacji surowca

Automatyczny system aplikacji surowca pozwala na precyzyjne, powtarzalne i bezpieczne przygotowanie składników w celu wymieszania gotowej mieszanki elastomerowej.

Test reometryczny

Reologia służy do opisu i oceny zachowania się materiałów podczas deformacji i płynięcia. W branży gumiarskiej badanie reometryczne jest dodatkowo wykorzystywane do opisania właściwości utwardzania mieszanek. Na początku typowego badania reometrem z ruchomą matrycą (MDR) niezwulkanizowaną próbkę gumy wkłada się do wcześniej podgrzanej formy w określonej temperaturze. Po włożeniu próbki do formy zamyka się ona i ściska próbkę wewnątrz formy. Górna część formy zaczyna wtedy drgać przy określonej amplitudzie i częstotliwości, doprowadzając w ten sposób do stanu deformacji materiału. Uzyskany tak moment obrotowy jest rejestrowany w miarę upływu czasu. Kiedy mieszanka gumowa zaczyna się utwardzać, zarejestrowany moment obrotowy wzrasta wraz z czasem aż do pewnej wartości. Czas osiągnięcia wartości szczytowej jest wskaźnikiem czasu potrzebnego do utwardzenia próbki.

Test zmęczeniowy De Mattia

Test zmęczeniowy De Mattia umożliwia ocenę odporności zmęczeniowej mieszanek gumowych przy powtarzających się cyklach zginania lub wydłużania. Typowe parametry badania, które należy określić, to typ próbki, poziom odkształcenia, częstotliwość, temperatura i liczba cykli. Po osiągnięciu określonej liczby cykli każda próbka jest poddawana wizualnej kontroli pod kątem występowania pęknięć. Jeśli nie zostaną wykryte żadne pęknięcia, oznacza to, że próbka zaliczyła test.

Test żywotności części końcowych

Testy żywotności są wymagane wszędzie tam, gdzie elementy będą pełniły krytyczną rolę. W uproszczeniu można go opisać jako przyspieszony test zużycia sprawdzający, czy dany element spełnia określone wymagania dotyczące okresu użytkowania. W zależności od zastosowania różne obciążenia są aplikowane w różnych kierunkach — w razie potrzeby jednocześnie.

Test żywotności uszczelek udarowych

Wykonujemy wiele różnych prób wytrzymałościowych przy różnych częstotliwościach i różnej licznie powtórzeń w celu oszacowania żywotności części końcowej. Rejestrujemy przy tym ważne informacje, takie jak zmiany naprężeń i zmiany temperatury w trakcie cyklu testowego. 

Testowanie żywotności i wytrzymałości gotowych części ma w obecnych realiach rynkowych coraz większe znaczenie, przy coraz wyższych standardach bezpieczeństwa i oczekiwaniach co do żywotności. 

Mieszanki PTFE

Firma Angst+Pfister samodzielnie opracowuje i produkuje również szeroki zakres standardowych mieszanek PTFE i innych wysokoparametrowych mieszanek z tworzyw sztucznych.

Informacje dotyczące testów i możliwości inżynieryjnych podane na stronie internetowej firmy Angst+Pfister mają charakter wyłącznie poglądowy. Wszystkie informacje na stronie opracowano w dobrej wierze, jednak nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub domyślnych, co do dokładności, adekwatności, ważności, wiarygodności, dostępności lub kompletności jakichkolwiek prezentowanych informacji. Użytkownik polega na informacjach przedstawionych powyżej wyłącznie na własne ryzyko; przed podjęciem jakichkolwiek działań w oparciu o nie zachęcamy do konsultacji z odpowiednim specjalistą.