Menu

 

APSOvib® Antivibration Technology

Trendsetting technologies for efficient suppression of vibrations and noise emissions
 


Nasze produkty z zakresu technologii przeciwdrganiowej

Drgania generowane przez maszyny i instalacje są w wielu obszarach irytujące, a czasami nawet niebezpieczne dla zdrowia. Podczas projektowania systemu można jednak temu w znacznym stopniu przeciwdziałać poprzez zintegrowanie najbardziej odpowiedniego elementu izolacyjnego w fazie początkowej projektowania. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą już teraz!

Właściwy wybór od samego początku

Firma Angst+Pfister jest uznanym specjalistą w zakresie rozwiązań przeciwdrganiowych. Dzięki szerokiej wiedzy w zakresie zastosowań i bogatej ofercie komponentów jesteśmy w stanie zapewnić optymalne kosztowo rozwiązanie dla każdego wyzwania — czy to za sprawą produktu z naszego rozbudowanego, standardowego asortymentu, czy też tworząc rozwiązanie dostosowane do potrzeb klienta. Szeroki asortyment elementów antywibracyjnych obejmuje wszystko od prostego, okrągłego buforu po mocowania o dużym ugięciu. W niektórych przypadkach wibracje mogą stanowić wręcz główną przyczynę poważnych uszkodzeń. Dokonując właściwego wyboru w fazie rozwoju, można znacznie obniżyć koszty, zmniejszyć konieczność konserwacji i zwiększyć żywotność. Nasze produkty są zgodne z europejską normą dot. ochrony przeciwpożarowej EN 45545.

 

Znamy Twoją branżę

W ciągu ostatnich kilku lat firma Angst+Pfister zaprojektowała i wykonała kilkaset różnych „wysokowydajnych” rozwiązań dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak zawieszenie i izolacja silników i kabin w maszynach budowlanych i rolniczych, ciągnikach i pojazdach specjalnych, generatorach, sprężarkach, urządzeniach HVAC, turbinach wiatrowych, wózkach pojazdów szynowych, zawieszeniach autobusów, a także pływających podłogach do pociągów i tramwajów..

Dowiedz się więcej o naszych branżowych zastosowaniach i produktach!

 

APSOvib® — szeroka oferta elementów antywibracyjnych i bogata wiedza specjalistyczna

Marka APSOvib® oznacza zoptymalizowane kosztowo rozwiązania dostosowane do wszelkich wyzwań związanych z technologią antywibracyjną, poparte naszym wyjątkowym know-how w zakresie zastosowań oraz bogatą ofertą elementów antywibracyjnych APSOvib®. Po mistrzowsku rozwiązujemy nawet bardzo złożone problemy, np. w zastosowaniach związanych z maszynami rolniczymi i budowlanymi, pojazdami specjalnymi, samochodami ciężarowymi i przyczepami, koleją, generatorami i sprężarkami oraz urządzeniami HVAC.

Rozwiązania w zakresie eliminacji drgań

W zależności od stopnia intensywności wibracje mechaniczne, odgłosy i wstrząsy przenoszone przez ciało stałe powodują zakłócenia w środowisku. Mogą być one spowodowane przez różne czynniki, takie jak ruchy mechaniczne, wpływy aerodynamiczne lub drgania spowodowane przez niewłaściwe metody obróbki. Mimo że, w idealnym przypadku, niepożądane zakłócenia powinny być wyeliminowane u źródła, nie zawsze jest to możliwe. W przypadku wystąpienia usterki w zastosowaniu mobilnym lub statycznym inżynierowie muszą ustalić, czy możliwe jest zapobieżenie emisji drgań.

Ogólnie rzecz biorąc, wyróżnia się trzy sposoby na ograniczenie drgań wymienione poniżej.  Firma Angst+Pfister może dostarczyć rozwiązania dostosowane do wielu sytuacji, szczególnie w dziedzinie aktywnej izolacji przeciwdrganiowej.

Rodzaje redukcji drgań

W przypadku izolacji aktywnej wibracje są izolowane u źródła za pomocą odpowiednich elementów antywibracyjnych, co pozwala zapobiec przenoszeniu zakłóceń na otoczenie. Aby odnieść sukces w tym zakresie, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: częstotliwość zakłóceń, strukturę maszyny, położenie jej środka ciężkości, amplitudę drgań, przyspieszenia, masę i miejsce instalacji.

W pasywnej izolacji wrażliwe miejsca, takie jak całe budynki, elektrownie atomowe, studia dźwiękowe, laboratoria i czułe urządzenia, np. wagi i urządzenia pomiarowe, są chronione przed drganiami, wstrząsami i oscylacjami za pomocą odpowiednich elementów izolacyjnych, paneli izolacyjnych, poduszek powietrznych itp.

Podczas eliminacji drgań zakłócenie zostaje prawie wyeliminowane poprzez wytworzenie drgań o przeciwstawnym kierunku i sile. Zasada ta może być jednak stosowana tylko w przypadku oscylacji pojedynczych i sinusoidalnych. Element dostosowany pod kątem eliminacji drgań stosowany jest w konstrukcjach takich jak silniki spalinowe, obrabiarki itp.

Formularz kontaktowy